Contact

Polish Association of Processors and Producers of Organic Products “Polish Ecology”

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
tel. +48 791 999 724
polskaekologia@go2.pl
www.polskaekologia.org

Agencja Rynku Rolnego (Agricultural Market Agency)

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
tel. +48 22 661 72 72

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. +48 22 623 10 00

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o. (Polish Chamber of Commerce Promotion Center Ltd.)

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. +48 22 630 96 11
kigcp@kigcp.pl