Ekologiczne surowce | Ekologiczne mięso

Ekologiczna hodowla zwierząt oznacza, że zwierzęta mają swobodny dostęp do pastwisk i wybiegów na świeżym powietrzu, jak również karmione są  tylko ekologiczną paszą.

Ekologiczna hodowla to:

 • 0% antybiotyków
 • 0% hormonów wzrostu
 • 0% paszy z GMO

Ekologiczna produkcja żywności gwarantuje tylko naturalne przetwarzanie, maksymalne ilości witamin, składników mineralnych i odżywczych oraz:

 • 0%  sztucznych konserwantów i stabilizatorów
 • 0%  wzmacniaczy smaku, zapachu
 • 0%  napromieniania promieniami jonizującymi

W procesie wytwarzania ekologicznego mięsa kontroli podlega zarówno gospodarstwo prowadzące chów, jak również przetwórca i dystrybutor. Na każdym szczeblu priorytetem jest jakość, a nie ilość. Na jakość mięsa ekologicznego wpływ ma każdy aspekt jego powstawania.

Wszystko zaczyna się w gospodarstwie ekologicznym, które musi przestrzegać określonych norm związanych z chowem. Wytyczne Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 określają, jaką ilość zwierząt można utrzymywać na określonej powierzchni, sposób ich karmienia, a także leczenia.

Znaczne różnice dotyczą czasu, po którym dokonuje się uboju. W przypadku drobiu chów ekologiczny trwa minimum, a w praktyce ponad 11 tygodni, w przypadku chowu  jest to  6-7 tygodni. Świnie chowu ekologicznego ubija się po minimum 8 miesiącach, w konwencjonalnym chowie  już po 3-4 miesiącach. Najmniejsza różnica jest w przypadku bydła mięsnego i adekwatnie są to 24 miesiące w chowie ekologicznym, a 20 miesięcy w chowie konwencjonalnym.

W gospodarstwach ekologicznych, co do zasady, zwierzęta żywią się paszami roślinnymi z gospodarstwa, bądź też pozyskanymi z zewnątrz i posiadającymi stosowny certyfikat. Co ważne, stawia się tu na jakość, a nie na maksymalizację zysku i efektywność. Niedopuszczalne jest wymuszone karmienie zwierząt. W żywieniu zwierząt nie zezwala się na wykorzystywanie: antybiotyków, kokcydiosatyków, promotorów wzrostu, pasz i produktów powstałych z organizmów genetycznie modyfikowanych.

Ekologiczny chów  z dostępem do powietrza, zielonej paszy i dużym wybiegiem sprawia, że mięso ma doskonały smak i aromat.

W gospodarstwa ekologicznych chów zwierząt związany jest z produkcją roślinną tj. dostępem do paszy oraz łąk i pastwisk. W większości gospodarstw ekologicznych uzyskuję się zamknięty obieg materii organicznej. Istotnym faktem w ekologicznym chowie jest dbałość o dobrostan zwierząt, który wpływa na jakość surowca ekologicznego.

W zakres pojęcia dobrostanu zwierząt wchodzą warunki przewozu zwierząt oraz humanitarnego uboju. Im wyższy jest dobrostan zwierząt, tym wyższa jest jakość oraz ilość surowca ekologicznego.

W chowie ekologicznym należy spełnić następujące warunki:

 • wolny wybieg,
 • swobodny dostęp do wody,
 • utrzymanie należytej higieny,
 • utrzymanie należytego mikroklimatu,
 • utrzymanie właściwych warunków świetlnych,
 • zapewnienie schronienia przed złymi warunkami atmosferycznymi,

Nie wolno stosować w żywieniu zwierząt:

 • antybiotyków,
 • kokcydiostatyków,
 • substancji leczniczych,
 • promotorów wzrostu,
 • substancji przeznaczonych do stymulacji wzrostu lub produkcji,
 • pasz i innych produktów powstałych z wykorzystaniem organizmów genetycznie modyfikowanych, bądź produktów z nich pozyskanych.
Ekologiczne-mieso-wstep
ekologiczne-mieso-1
ekologiczne-mieso-2
ekologiczne-mieso-3