O programie

Informacje ogólne

Program „EKOEUROPA – JAKOŚĆ I TRADYCJA” to trzyletni program promocyjno-informacyjny, którego celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie rozpoznawalności europejskich produktów rolnictwa ekologicznego na rynkach japońskim, amerykańskim oraz singapurskim.

Oferta produktowa Programu obejmuje mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe oraz przetwory mięsne, jak również owoce, warzywa oraz przetwory owocowo-warzywne. Prezentowane produkty spełniają unijne standardy produkcji ekologicznej, a więc zgodne są z systemem jakości HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point, normą handlową ISO – Quality management systems – Requirements, zestawem standardów GMP – Good Manufacturing Practice oraz działaniami GHP – Good Higienic Practice oraz posiadają Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego, który nadawany jest przez jednostki certyfikujące w Unii Europejskiej.

Działania promocyjne Programu „EKOEUROPA – JAKOŚĆ I TRADYCJA” skierowane są do przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych z branży rolno-spożywczej, organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz mediów i liderów opinii publicznej w krajach docelowych Programu.

Celem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku europejskich produktów rolnictwa ekologicznego na rynkach docelowych oraz rozpowszechnienie wiedzy o sposobie i standardach produkcji, które obowiązują w państwach Unii Europejskiej jak również zwiększenie rozpoznawalności znaku graficznego przyznawanego ekologicznym produktom pochodzącym z państw unijnych. Zamierzeniem Programu „EKOEUROPA – JAKOŚĆ I TRADYCJA” jest również wzrost eksportu produktów rolnictwa ekologicznego do krajów docelowych.

Organizacja nadzorująca

Agencja Rynku Rolnego, powołana w 1990 r. do stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej, od 1 maja 2004 roku jest agencją płatniczą i działa zgodnie  z prawodawstwem unijnym.

Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza – po uzyskaniu akredytacji – administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Agencja Rynku Rolnego administruje mechanizmem WPR – „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, który umożliwia prowadzenie działań mających na celu promocję żywności na unijnym rynku wewnętrznym oraz na rynkach krajów trzecich.

Organizacja proponująca

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” jest instytucją proponującą Program promocyjno-informacyjny EKOEUROPA – JAKOŚĆ I TRADYCJA. Ta ogólnopolska organizacja skupia przetwórców i producentów ekologicznych z całej Polski oraz inne organizacje działające w sektorze rolno-spożywczym.

Oferta członków Stowarzyszenia jest bardzo zróżnicowana i obejmuje mięso, owoce, warzywa, przetwory mięsne, owocowe, warzywne oraz przetwory owocowo-warzywne. Każdy z producentów poprzez swoje produkty ukazuje charakterystykę i odmienność danego regionu.

Stowarzyszenie „Polska Ekologia” ściśle współpracuje z jednostkami certyfikującymi, a także organizacją IFOAM (ang. International Federation of Organic Agriculture Movements, Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego), jest największą organizacją zajmującą się ujednolicaniem standardów dotyczących rolnictwa ekologicznego na świecie.

Organizacja wdrażająca

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o. jest organem wdrażającym Program EKOEUROPA – JAKOŚĆ I TRADYCJA.

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp z o. o. powstała w 2000 roku jako spółka zależna Krajowej Izby Gospodarczej – głównej instytucji samorządu gospodarczego w Polsce, która za pośrednictwem zrzeszonych w niej organizacji skupia ok. 500 tys. przedsiębiorstw.

Celem działalności Centrum Promocji Krajowej Izby Gospodarczej jest wspieranie promocji i handlu międzynarodowego, w szczególności rozwoju eksportu polskich i europejskich produktów na rynkach zagranicznych poprzez doradztwo eksportowe, realizację kampanii reklamowych, organizację targów, wystaw zagranicznych, misji handlowych i spotkań B2B, seminariów, specjalistycznych warsztatów szkoleniowych i konferencji.